2015. október 11., vasárnap

Rejtélyes Fa

A mackós általános iskola mellett növő Rejtélyes Fán, ami talán hársféle (de nem vagyok benne biztos), októberben narancsosak lesznek termések.
A termések fürtben nőnek. Egy-egy fürtben a gömbalakú, almaszerű termések nagysága majdnem azonos, mindig egy termést kivéve.
Ennek a termésnek az átmérője másfélszer akkora, mint a többié.

Vajon miért mindig csak egy termés nagyobb a többinél egy fürtben?

Megfigyeltem az egész fát. Csak egy bizonyos nagyobb ágon jellemző ez a jelenség, de azokon a fürtökön, amelyek ezen az ágon nőttek, mindig van egy nagyobb termés.  A többi nagyobb ágon nem lehet megfigyelni ezt a jelenséget. A nagyobb termések éppolyan kemény tapintatúak, mint a kisebbek, de színük élénkebb valamelyest.

Lehetséges, hogy majd a többi termés is ekkora lesz? Lehet, hogy ez a termés az első a sorban, ami ekkorára nőtt? Mi a különbség akkor a növekedési sorrend meghatározta nagyság és a végleges nagyság között abból a szemptból, hogy miért éppen csak egy bogyó tér el a többitől?

A növekedési sorrend meghatározta nagyság azt jelenti, hogy az egész fürt bógyói nyilván nem azonos pillanatban kezdenek el nőni, és az egyikük mindig vezet a sorban. Viszont itt fontos két dolog. Egyrészt feltételezhető, hogy többi bogyó is eléri ezt a nagyságot. Másrészt kérdés, hogy a lemaradó bogyók között miért nincs akkora nagyságbeli különbség, mint amit a legnagyobb bógyó és a többi között lehet látni?

A végleges nagyság a probléma szempontjából azt jelenti, hogy a legnagyobb bogyó mindig nagyobb lesz a többi bogyónál, és a többi nem éri utól őt a nagyságában soha. A sejtésem az, hogy ez lehet inkább valószínűbb, azaz egy bogyó mindig kitüntetett valamilyen folyamat által, és nagyobb a többinél.

Ha ez igaz, akkor a fa belső struktúrájában is kell lennie egy érdekes elváltozásnak, ami azt eredményezi, hogy az adott bogyó nagyobb a többinél. Sőt, ha igaz az, hogy ez a jelenség a fának csak egy bizonyos részén érvényesül, akkor a fa egyik része a többihez képest eltérően működik. Itt párhuzamosságot vélhetünk felfedezni a fa fürtjei és a nagyobb ág között. A fürtökön csupán egy bogyó nagyobb, és a fa csupán egyetlen nagyobb ága rendelkezik azzal a tulajdonsággal, hogy a kisebb gallyain ilyen típusú fürtöket növeszt.

Azt figyeltem még meg, hogy ez az ág déli irányban növekszik, azaz ez az az ág, amit a legtöbb fény ér. Ez egyebként úgy is megfigyelhető volt, hogy az ágon lévő termések vörösebbek voltak, mint a fa másik oldalán novő termések. A dél felé néző többi nagyobb ág termései is vörösebbek voltak, azonban azokban a fürtökben nem tapasztaltam az egy-nagyobb-bogyó-jelenséget.

Az egy-nagyobb-bogyó-jelenség (ENBJ) nyilván nyomon követhető a fa belső szerkezetében is, hiszen a fa ezen része nehezen választható el, a fa többi részétől. Egységes egészt alkotnak. Kérdés, hogy az ebbe a fajba tartozó összes fa rendelkezik-e ezzel a tulajdonsággal? Vagy vannak különböző változatok?

Lehetséges, hogy az ENBJ a többi fán jellemzően egy ágra, a legdélibb fekvésűre terjed csak ki? Akkor ki lehet mondani, hogy a napfény és az ENBJ között összefüggés van? És ebben az esetben lehet azt mondani, hogy az ENBJ valamilyen mutáció eredménye, ami nagyon hatékonysággal túlélővé teszi a fát? Vagy lehet azt mondani, hogy az ENBJ valamilyen szempontból a hanyatlás jele?

Lehetséges, hogy a többi azonos fajba tartozó fán az ENBJ egynél több ágra terjed ki? Vagy minden ágra? Ezt valahogy kétségbe vonnám a többi, bármilyen fán vagy bokron tett megfigyeléseim alapján. Hogy miért? Azért, mert soha nem láttam sehol ennyire szembetűnő különbségek a bogyók mérete között. Például a tűztövis esetében soha. A szembetűnőség kérdése is érdekes ebben az esetben, mert szubjektív, azonban én úgy érzem, hogy a másfélszeres szorzó eléggé objektív is lehet akár.

Vagy lehet az, hogy minden azonos fajba tartozó fán tapasztalható az ENBJ? Vagy csak azokon a fákon, amelyek jelentős napfénynek vannak kitéve? Valamiért mégis az a sejtésem, hogy az ENBJ egyedi eset, és csak a Rejtélyes Fára jellemző. Ha ez igaz, akkor szemem előtt zajlik az evolúció, és szinte kötelességemnek érzem, hogy megfigyeljem...

Szela.
Namaha.