Isten

(Ez a bejegyzés nem lehet véges, hiszen Istennek végtelen számú neve van. És ezt a végtelent még szorozzuk meg annyival, amennyi ember valaha élt, él és élni fog a földön.) 

1. Isten talán a legegyszerűbben a társadalom maga. (A társadalom normákat alkot, avagy normák keletkeznek a társadalomban, amelyekhez igazodnunk kell. Kiinduló pontnak könyveljük el ezt az igazodást.) 

2. Isten valahogyan kisebb is, mert ő a társas közeg is. (A hozzánk közel állók a társadalom akaratának végrehajtói, azonban jobban ismernek minket, mint az idegenek. A jobb ismeretség nem biztos, hogy alaposabb ismeretséget is jelent.) 

3. Isten a közös megegyezés is. (Amely, ha elenyészne, senki sem tartana be semmilyen szabályt, anarchia lenne, félelem és fogcsikorgatás.) 

4. Isten az ember, mert az ember nem állat, akinek nincs lelkiismerete. (Hiszünk az emberségben, és bízunk abban, hogy más is ugyanígy tesz.) 

5. Isten a kezdetek kezdete. (Nem tudhatjuk meg soha, hogy mi történt, és honnan eredünk, és hajlunk arra, hogy bízzunk abban, hogy az egésznek van valami értelme. Racionalizáljuk a véletlenszerűséget. Természetünknél fogva úgy gondoljuk, hogy kitüntetettek vagyunk a világmindenségben.) 

6. Isten a vég. (Nem tudhatjuk, hogy mi lesz a halálunk után, sőt azt sem tudjuk, hogy mi lesz maga a halál. Ennél még nagyobb jelentőségű, hogy azt sem tudjuk, hogy a másik ember halála után mi lesz. Nem tudjuk magunkról, és nem tudjuk a másikról sem. Gyűlölhetjük, szerethetjük a másikat és önmagunkat. Ez azon alapszik, hogy ítéltük meg a tetteket. Azonban nem tudjuk, hogy mi fog történni. Csak bizakodni tudunk abban, hogy valami egyáltalán lesz.) 

7. Isten az ismeretlen. (Ami mindenhol ott lappang. Minden ismert dologban ott van egy kicsit, vagy nagyon is az ismeretlen, ugyanakkor a nem ismert dolgokban csak az ismerősség köszönhet vissza, ha teszi ezt egyáltalán. Az ismeretlen univerzálisabb és generálisabb, mint az ismert. Az ismert darabosabb, míg az ismeretlen egységes.) 

8. Isten a titok. (Mindannyian információra vágyunk. Ezért vagyunk irigyek és féltékenyek. Soha nem elég az információból. Vajon mit csinálhat a másik? Vajon hogyan tudta a másik megcsinálni? A titok a köztünk lévő ismeretlen. A titok az emberek közötti interakció hiányossága. Ha a titok nem lenne, minden ember azonnal egyesülne, és már csak a világmindenség lenne más. Sokan mondják, hogy egy közös ellenség összehozná az embereket.) 

9. Isten a szeretet. (Ha megkérdezzük magunktól, hogy mi van az emberek között, ha semmijük sincs, és a példa kedvéért be vannak zárva valahová, akkor sokan azt mondják, hogy hierarchia van az emberek között. Akik így vélekednek, azok hisznek a börtönökben. Mások azt mondják, hogy szeretet van a nincstelenek között, az az, ami kiirthatatlan. A szeretet a végső emberek közötti kommunikáció.) 

10. Isten a szerelem. (A szerelem a legértékesebb, főleg az ifjak számára, de talán egyébként is. Nem tudjuk, hogy hogyan jön, de ha jön, akkor megéljük az élőlény mivoltunkat. Az (élő)lény mivoltunk sokkal több, mint az emberi mivoltunk. Aki ezt nem hiszi, az sétáljon nyáron mezítláb a porban a csillagos ég alatt.) 

11. Isten az erkölcs. (Van minden törvénynél magasabb rendeltetésű törvény. Van olyan törvény, amiről azt szeretnénk gondolni, hogy nem vélekedéseken alapszik. Valahol legfelül egy ilyen törvény áll, aminek léte jelen van minden egyéb törvényben. Ezt mindenki érzi, mert ha nem lenne így, összeomlana a társadalom. Természetesen nem tudjuk megnevezni ezt a legfennköltebb törvényt. Nincs szavunk rá, és nem is tudjuk, hogy meddig terjed.) 

12. Isten az értelem. (Tudom-e azt, amit tudok? Igen. Tudom-e azt, amit elgondolok? Nem lehet tudni. Tudom-e azt, amit elképzelek? Nem. Tudom-e azt, amit nem is tudok elképzelni? Nem. Azaz a nemtudás végtelen, a tudás pedig elenyésző. Azonban az elenyésző is van, létezik. Ha létezik, akkor nagyon nehéz tagadni. Ha létezik, akkor nincs is értelme tagadni. Az értelem egy olyan fegyver, ami segítséget nyújt ahhoz, hogy tudjuk, amit tudunk. Ebből indulunk ki még akkor is, ha nem tudjuk megfogalmazni.) 

13. Isten a tölcsérgombák repülése. 

14. Isten az ismerős (Ami idegen, az kívül áll azon, amit el tudok gondolni. Csak azt tudom elgondolni, amit a többiek megtanítottak. Így van ez nagyban és kicsiben is. A társadalomban és a társas közegben is. Ha másik társas közegbe kerülök, az is merőben idegen, és ott sincs jelen a megállapodás. A megállapodás nélkül nincs kapcsolat, márpedig az isten nagyon lényeges tulajdonsága, hogy kapcsolatban állunk vele.)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése